Какво е Международната награда на херцога на Единбург?

Международната награда на херцога на Единбург (наричана накратко Наградата) е водеща международна младежка програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки поставените от тях цели, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот и помагат както за тяхното личностно израстване, така и за професионалното им развитие. Реализирайки Наградата, младежите придобиват качества и умения, които ги правят по-конкурентно способни, което е все по-търсено от реботодателите. Постигайки програмата младежите получават международно признат сертификат ”The Duke of Edinburgh’s International Award“, който е високо ценен от множество университети в цял свят.

От създаването си през 1956 г. до днес Наградата се е утвърдила като една от най-престижните програми за личностно развитие, като повече от 8 000 000 млади хора в 144 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в нея. В момента над 1,3 милиона младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата.

Уникалността на Международната награда на херцога на Единбург се дължи на принципите, които са заложени още от нейното основаване, а именно: да е достъпна, доброволна, забавна, развиваща, без съревнование и да развива постояноство. 

Как да участвам? 

За да участваш в Наградата трябва да си на възраст между 14 и 24 години. Програмата се състои от четири задължителни направления: Доброволчество, Умения, Физическа активност и Приключенско пътуване. Структурата се състои от три нива: Бронз, Сребро и Злато, всяко от които има своето минимално време за постигане. Ниво Злато включва и допълнително предизвикателство – Проект в полза на местна общност. С помощта на своя Лидер, който е представител на Лизензирания оператор, ти си поставяш измерими цели във всяко от направленията. За да се включите в Наградата се свържете се с нас на youleadlab@gmail.com или използвайте формата ни за контакт.

Институт за икономическа политика е неправителствена, политически независима организация с нестопанска цел, основана на 12 май 1997 г.

Мисията на Института е да допринася за оползотворяване на пълния потенциал на българската икономика чрез увеличаване на нейната конкурентоспособност и подобряване на ефективността на публичните институции.

Институт за икономическа политика си поставя за цел да подкрепя прилагането на принципите на доброто управление и да насърчава гражданското участие в процеса на вземане на решения и формиране на публични политики в България и Югоизточна Европа. За постигане на тези цели екипът на Института работи по две основни направления – изготвяне на анализи и изследвания и провеждане на редица обучения, конференции, семинари, публични дискусии и др.