При огромен интерес премина конференцията „Доброволчеството в Пазарджик“, в която участва и Сдружение „Ти Водиш“. Младият и мотивиран екип на организацията посети Пазарджик, където запозна гостите на събитието своите успешно реализирани проекти, бъдещи инициативи и възможности за включване към Сдружението.

Конференцията имаше за цел да запознае широката общественост с инструментите на европейското гражданство, демократичното участие и дебат за бъдещето на Европа. Тя беше разделена на два панела, като по време на първия бяха представени темите и резултатите от международен проект NOT-GAP с участието на НСОРБ по отношение на инструментите на представителната демокрация – европейски избори, петиции, граждански диалог, граждански инициативи, доброволчество и социална ангажираност.

По време на Панел № 2 нашите колеги oт Сдружението – Диляна Калугерова и Ирена Чолакова направиха презентация на основните цели и перспективи пред „Ти Водиш“. „Нашата основна задача е да намираме млади и мотивирани хора, които искат да променят средата, в която живеят“, каза пред присъстващите Диляна Калугерова. „Едно от желанията ни е  да работим върху решаването на истински проблеми и предизвикателства“, добави на свой ред Ирена Чолакова.

„Форумът е принос към инициативата, стартирала през месец март с представянето на Бялата книга, където са изложени пет сценария за развитието на Европейския съюз и доразвити в речта на Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер на 13 септември 2017 г“, сподели организаторът на конференцията Иван Димитров, който е и един от основателите на „Ти Водиш“. В срещата активно участие взеха представители на гражданския сектор в Пазарджик.

Презентации за работата си и успешни практики  направиха местните групи по доброволчество, сред които Ротари клубът и Съветът за младежка политика.