Кои сме ние?

Екип от млади хора, професионалисти в различни сфери, обединени от обща мисия и цели.

Предприемач, журналист, търговец, общински представител и юрист. Талантлив екип – правилната комбинация за справянето с всякакви проблеми.

Нашата мисия:

Да намираме млади и мотивирани хора, които искат да променят средата, в която живеят, но не знаят как!

Нашата визия:

Един ден всеки млад човек в България да действа за постигането на положителна промяна във всеки аспект от живота, в който има нужда, използвайки принципите и методите на “организирането на общности”.

Нашите цели:

1.Да открием младите хора (до 29 год.), които искат да постигнат положителна промяна в България.

2. Да подкрепим тези млади хора и да развием тяхната увереност, нагласа и умения, че могат да се борят с проблемите, които ни заобикалят.

3. Да бъдем разпространители на принципите и методите на «организирането на общности.

4. Да работим върху решаването на истински проблеми и предизвикателства.

5.Да създадем лидери на ново време, които са пример с действията си и водят другите след себе си.

В краткосрочен план:

1. До създадем успешен и разпознаваем модел „Академия за лидери“, който да бъди припознаван като инкубатор на новото активно гражданско общество.
2. Да имаме една спечелена кампания всяка година и да заразяваме други организации с идеите си.
3. Да привлечем медии, дългосрочни партньори и да сме финансово обезпечени.

В дългосрочен план ( до 2025 година):

1. Младежите на „Ти водиш“ да прилагат успешно методите на “организирането на общности”, за да решават проблемите си и да работят заедно с местната власт.
2. „Ти водиш“ е разпознаваема организация в национален мащаб, която е изградила трайни и успешни взаимоотношения с други големи младежки организации.
3. Изследванията, които “Ти водиш” прави за българския модел на „организирането на общности“, се вземат предвид от различни местни и национални институции при сформирането на цели и политики.
4. Имаме присъствие в медиите и сме разпознаваеми представители на активното и будно гражданско общество.

5.Участваме в работни групи с парламента и народното събрание с цел модернизиране и адаптиране на образователната система спрямо реалната среда.

Как ще постигнем тези цели?

1.Провеждане на обучения за фундамента, принципите и методите, използвани при „организирането на общности“.

2.Разписване и провеждане на реални кампании от младежите и учениците на база проведени преди това обучения с тях.

3.Посочване на ментори, които да наставляват младежите по време на първите им реални кампании за решаването на конкретните проблеми, посочени от тях.

4.Последваща подкрепа от „Ти Водиш“ за всяка социална инициатива, която учениците и младежите искат да стартират.

5.Възможност за пътуване на учениците извън страната по подобни проекти и споделяне на опита и знанието, което са натрупали в своята страна.

6.Осъществяване на реална връзка с професионалисти в сферата от САЩ и Европа, които ще споделят много от опита си и ще мотивират допълнително младежите.

7.Създаване на мрежа от лидери и ментори на национално ниво, в която да се споделя опит и да се подпомага решаването на проблемите.

8.Създаване на едно семейство, в което всеки следващ помага на идващият след него, като така се усилва социалното измерение на идеята и се заздравява връзката между самите участници в него. Формира се гражданско общество с ясни цели и идентичност.