Блажка Димитрова

Блажка Димитрова е председател на „Ти водиш“. Завършила е магистърска степен „Национална сигурност и отбрана“ във Военна Академия „Георги С. Раковски“, а бакалавърската си степен “ Публична администрация“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
В продължение на две години работи по програмата на „Заедно в час“ за учители-лидери, по време на която преподава английски език на ученици в 10, 11 и 12 клас. Създава програми за Личностно и професионално развитие, а също води часове по Театър и кино за ученици от 5 клас. Работи активно по проекти за предприемачество и има зад гърба си няколко обучения по темата и спечелен проект на европейско ниво.
През 2015 участва в обучение за „Общностно организиране“, проведено в САЩ, по време на което се запознава с модела „community organizing“, посещава общности в над 10 щата и над 30 града и трупа опит, който сега иска да сподели с младите хора в България, търсещи и работещи за промяната.
Преди да стане учител, Блажка посвещава времето си на граждански инициативи и участва в непартийно движение. Има стаж в Институцията на Омбудсмана на Република България и в Института за Модерна Политика. Работи в тясно сътрудничество и с Института за Икономическа политика като се фокусира върху младежки политики.

Вярва, че промяната е възможна и че всеки от нас може да бъде неин носител, стига да положи усилия, дух и енергия!

Диляна Калугерова

Диляна Калугерова е завършила бакалавърска степен „Политически науки“ към Нов български университет, а също така притежа магистърска степен по „Европейско управление“, по която е лауреат на стипендия „Чарлз Мозер“. Това направление бързо се превръща в нейна специалност и хоби, поради което от началото на 2012 г. става член на Младежки екип Европа към Представителството на Европейската комисия в България, инициатива, основана на доброволчеството и студентската активност и благодарение на която тя посещава европейските институции в Брюксел.

Диляна участва в различни събития, кръгли маси и конференции. Става редовен участник, а в последствие и ментор, на серията студентски семинари към Института за икономическа политика под наслов „Paving youth’s way“ от 2012 г. насам. Понастоящем е и член на Младежкия екип към Института, чиято цел е събиране на по-активните и амбициозни алумни участници за реализирането на общи проекти и дейности в бъдеще.

През ученическите си години Диляна участва активно в различни извънкласни дейности и работа с деца в училище и извън него. През 2005 и 2006 г. е активна в проект на Дружество на ООН в България по превенция на ранното отпадане на деца от училища и програма „Деца в риск“, по време на който тя влиза в часове на класния на 5 и 6 клас за повишаване на информираността на децата за техните основни права и задължения. В края на 2006 г. участва и в национален модел на ООН в изпълнение на цел 2 – „Подобряване на качеството на основното и средното образование“, който допълнително и помага за работата с деца.
Диляна е силно мотивирана и комуникативна личност и не се страхува да опитва нови неща и да поставя на изпитание своите умения с нови предизвикателства. За нея животът е едно голямо училище, което всеки ден носи нови знания и опит!

Емил Христов

Емил Христов работи като отговорен редактор на сайта на вестник „Строител”, издание на Камарата на строителите в България. Завършил е бакалавърска степен в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Журналистика и масмедии”. Притежава и магистърска степен от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност  „Продуцентство в електронните медии”. Емил има близо 10 годишен стаж като журналист. През годините той е работил в редица български медии. Участвал е и в благотворителни инициативи, свързани със събиране на дрехи за домове за сираци, организиране на благотворителни концерти. Член е на  няколко неправителствената организации.

През последните 4 години активно участва в създаването и провеждането на международни форуми, кръгли маси и конференции в сферата на политиката, регионалното развитие, дуалното обучение и други.

Емил обича да работи с деца и тинейджъри. На мнение е, че в днешно време пред младите има твърде много отговорности, за които те не винаги са готови. Според него образователната система в България трябва да се промени от А до Я. Поради тази причина той става част от „Ти водиш”. Емил е бунтар, който смята, че наркотиците, престъпността, неморалността, а понякога и родителското безразличие засягат сериозно атмосферата и дисциплината в училище и е нужно младото поколение да започне да чупи тези „окови”.

Иван Димитров

Иван Димитров работи като експерт в ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН. Заедно с това трупа опит и в „Център за развитие на човешките ресурси“. Бил е стажант към звено „Стратегически политика, анализи и прогнози“ към администрацията на Президента, където активно работи по въпроси, касаещи отношенията на Президента спрямо вътрешната и външната политики. Участвал е като анализатор в политически кампании на национално и местно ниво.

Магистър е по „Международни отношения и проблеми на сигурността“ в СУ „ Св.Климент Охридски”, като преди това защитава бакалавърската си степен по Политология. Интересът му към политиката го води до политически обучения в Германия, Полша, Турция и Грузия, както и до споделен трудов опит в Италия и САЩ. Вярва, че за да работиш за обществото е нужно да имаш усет към социалното. Активно участва в политическия живот на страната още по време на студентските си години – като активен гражданин взел участие в много обществени инициативи и граждански проекти, а също и като част от студентски клубове за политика като СКП /Студентски клуб на политолога/, СДК /Студентски дипломатически клуб/, МКК /Младежки консервативен клуб/ и Младежки клуб към ИИП /Институт за икономическа политика/.

За него „Ти Водиш“ е мястото, което сплотява груповите интереси, което предоставя интелигентните решения. В „Ти Водиш“ намира основание и легитимация за труд към обществото, за бъдеще с повече отговорност, с повече приоритети и с повече усмивки.

Ирена Чолакова

Ирена Чолакова учи право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Повече от 4 години работи и като адвокатски сътрудник, като това не е пречка да се занимава с различни допълнителни дейности. Още във втори курс става част от борда на Европейската асоциация на студентите по право, България като Вицепрезидент Академични дейности. Благодарение на това участва в различни проекти и инициативи, като Коледни благотворителни коктейли, състезания по право, групи по правни изследвания, различни конференции и международни срещи. Цялата тази дейност я отвежда и до друго предизвикателство, чрез което реализира един от истински удовлетворяващите я проекти, а именно създаване на клуб свързан с Европейския съюз в гимназията, която е завършила. Това става възможно благодарение на прекрасната инициатива на Представителството на Европейската комисия в България и Младежки екип Европа, който е сформиран от него.

Още един също изключително ползотворен проект, в който участва като медиатор е „Младите срещу младежката безработица“ реализиран от Институт за икономическа политика (ИПП), с помощта на програма „Еразъм +“ и КДЗ Структурен диалог. Крайният документ с всички предложения във връзка с промени в законодателството и политики, които да бъдат реализирани с цел по-добра реализация и свързаност между младите хора и бизнеса, беше представен на редовното заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в Парламента в началото на 2016г.

Една от основните мотивации на Ирена е идеята, че човек може да реализира това, в което вярва със собствен труд и хора, които споделят неговите разбирания за света. Затова и се включи в екипа на „Ти водиш“, за да може с всички членове на Сдружението да направят това, от което имат нужда младите хора в България.